ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCICZY

63-041 Chocicza, ul. śremska 30

INFORMACJA


Dyrektor ZS w Chociczy powołując się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603),
w roku szkolnym 2017/2018 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek
2 maja 2018 r. - środa
4 maja 2018r. - piątek
1 czerwca 2018 r. - piątek

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ - zobacz

Strona internetowa Rady Rodziców


Kliknij tutaj, , aby poznać pracę Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej

Wyprawka szkolna


Kliknij tutaj, Informacje na temat wyprawki szkolnej

INNE :


Kliknij tutaj , aby zobaczyć wykazy podręczników na rok szkolny 2016/2017 dla poszczególnych klas.