NAUCZYCIELE
oraz przedmioty
Teresa Antczak - religia
 
Hanna Biegun - nauczanie specjalne, rewalidacja indywidualna
 
Sylwia Boguszyńska - język angielski
 
Małgorzata Borkiewicz-Polus- nauczanie początkowe
 
Joanna Borkowska - muzyka, plastyka, zajęcia techniczne
 
Justyna Durczak- logopeda
 
Beata Frątczak - nauczanie początkowe
 
Elżbieta Hybiak - przyroda
 
Lidia Janicka - matematyka, zajęcia komputerowe
 
Kinga Jaskuła - nauczanie początkowe
 
Roman Jeziorny - historia
 
Małgorzata Jędraś - język niemiecki
 
Joanna Komorowska - nauczanie początkowe
 
Magdalena Kubiak - matematyka, informatyka
 
Edyta Pachciarz - język angielski
 
 
Lidia Szymkowiak - nauczanie początkowe
 
Marcin Wojtczak - wychowanie fizyczne