SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Opiekunowie:
Teresa Antczak
Małgorzata Jędraś
Przewodnicząca:
Marta Karcz
Zastępca I:
Karolina Pawłowska
Zastępca II:
Stanisław Moś
Członkowie:
Małgorzata Karmińska
Jakub Kepiński
Monika Kolendowicz
Adam Baczyński
Dorota Jankowska
Kamila Zgolińska
Agata Stanisławiak